Tender Construct

Tender Construct

Werkt samen met de opdrachtnemer aan inschrijvingen voor bouw- en vastgoedopdrachten bij aanbestedingen en tenders. Samen word er een inschrijvingsstrategie bepaald met als doel een inschrijving die optimaal inspeelt op de gunningscriteria van de aanbesteding. Gewoon door het beste van de inschrijver naar voren te laten komen bij de inschrijving. 

Kwaliteit

Tender Construct is het sterkst op de kwalitatieve aspecten van de inschrijving. Aanbestedingen en tenders waar extra aandacht is voor de omgeving, co-creatie en duurzaamheid maken ons extra enthousiast.